Leveret af
Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring – når dine medarbejdere tager på erhvervsrejser i udlandet

Dækker overalt i verden

Erhvervsrejseforsikringen sikrer dine medarbejdere uanset hvor i udlandet, rejsen går hen.

Når uheldet sker på en erhvervsrejse
Med en erhvervsrejseforsikring er dine medarbejdere dækket, hvis de bliver syge eller kommer til skade på erhvervsrejser i udlandet. Om det er et kort besøg hos en forretningsforbindelse, et messebesøg eller et længere ophold. Du får en samlet forsikring, der dækker alle dine medarbejdere.

Sådan er du dækket

Redningshjælp
Dækker udgifter til:
• Eftersøgning og redning
• Evakuering og ufrivilligt ophold
• Krisehjælp
Sygdom og hjemtransport
Dækker en lang række udgifter i forbindelse med sygdom og hjemtransport.
Læs mere

Mulige tilvalg

Afbestilling
Sikrer, at virksomheden eller medarbejderen får dækket de udgifter, som rejsearrangøren kræver betalt, hvis akut sygdom, dødsfald, sygeeksamen, brand eller lignende forhindrer medarbejderen i at rejse.
Bagage, privatansvar og retshjælp
Sikrer medarbejderens private ejendele og private ansvar på rejsen.
Frihedsberøvelse
Bliver en medarbejder kidnappet eller udsat for kapring, dækker forsikringen udgifter til bl.a.:
• Rådgivning og forhandling for virksomheden
• Løbende information til pårørende og arbejdspladsen
• Psykologisk krisehjælp til nærmeste familie og til medarbejderen efter frigivelsen
• Økonomisk kompensation til medarbejderen, virksomheden og tilkaldte pårørende
Udbetaling af løsesum er ikke dækket.
Personassistance
Dækker ubegrænset de nødvendige udgifter til:
• Hjemkaldelse
• Tilkaldelse
• Sygeledsagelse
• Erstatningsmedarbejder
Personlig økonomisk sikkerhed
En ekstra økonomisk eller juridisk sikkerhed på rejsen.
Læs mere
Ulykke
Et økonomisk sikkerhedsnet for rejsende medarbejdere og deres familie. Forsikringen dækker ved ulykker og giver erstatning ved:
• Varigt mén
• Dødsfald
• Tandskade

Fakta og betingelser

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.