Leveret af

Medforsikring af familien

Når du har en sundhedsforsikring hos os, kan du vælge også at forsikre din ægtefælle/samlever og børn mellem 0-21 år.  På samme måde kan du på din tandforsikring vælge at forsikre din ægtefælle/samlever og børn mellem 18-25 år. Så får de samme gode vilkår som dig.

Medforsikring af familien, Sundhedsforsikring

Ægtefælle/samlever

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en Sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 65 år. Flytter du din ægtefælle/samlevers sundhedsforsikring fra et andet forsikringsselskab, gælder denne aldersbegrænsning dog ikke.

Hvad koster det?

For ægtefælle/samlever er prisen årligt: 3.046 kr. pr. person.
Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af beløbet og 40 kr. til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.
Priserne gælder fra 1. januar 2021.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Børn

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en Sundhedsforsikring til dine børn mellem 0-21 år. Du kan forsikre dine børn, hvad enten det er:

  • fælles børn
  • egne børn
  • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
  • pleje-/stedbørn (med samme bopælsadresse som dig).
Hvad koster det?

For børn er prisen årligt: 385 kr. pr. barn.
Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af beløbet og 40 kr. til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.
Priserne gælder fra 1. januar 2021.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Digital kommunikation

Har du tilmeldt dig digital kommunikation via e-Boks eller via ”Min side” på tryg.dk, modtager du forsikringsaftalen m.v. ad denne vej.

Anciennitet

Hvis du har haft en sundhedsforsikring uden ophør i mindst 2 år, skal du på anmodningen blot skrive ”over 2 år” i feltet ”anciennitet fra dato”. Har du haft en sundhedsforsikring i mindre end 2 år, skal vi have oplyst datoen for, hvornår første sundhedsforsikring blev tegnet.

Bemærk, at anciennitetsdatoen ikke står i din police, men er noteret i Tryg til brug for skadebehandlingen.

Karensperiode

Forsikringen træder i kraft den dag, vi har godkendt tilmeldingen, eller på den senere dato, som står på policen.

Kommer du til skade, efter at du er blevet omfattet af forsikringen, dækker forsikringen med det samme.

Sygdomme, gener og følger af skader, der er opstået og/eller diagnosticeret før, forsikringen trådte i kraft, og som du kender til eller burde kende til, er dækket, når forsikringen har været i kraft i 2 år.

Har du haft en sundhedsforsikring i et andet forsikringsselskab, og er din sundhedsforsikring nu overført til Tryg, modregnes den tid, du har haft forsikringen i de 2 år.

Dækning ved misbrug gælder fra 6 måneder efter, forsikringen trådte i kraft.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os - se Kontakt os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder. 

Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.

Tryg Sund-app

Se her hvad du kan bruge Tryg Sund-appen til

Tryg Sund samler alt om din sundhedsforsikring og de services du har i Tryg et sted. Hent appen i App Store eller Google Play.


• Se, hvordan du er dækket i enkelt overblik.
• Anmeld skade på din sundhedsforsikring direkte i appen.
• Tal med en læge via Tryg Lægehotline, når din egen læge har lukket.
• Få direkte adgang til StressStop-linjen for at forebygge at stress udvikler sig.
• "Test dig selv" og få gode råd til en sundere livsstil.
• Få inspiration til kost, træning,  øvelser og mindfulness.

Tryg Sund-app

Medforsikring af familien, Tandforsikring

Ægtefælle/samlever

Du kan forsikre din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 70 år.

Hvad koster det?

Tandforsikring til ægtefælle/samlever koster 755 kr.
Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen, som vil fremgå af opkrævningen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2021.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring

Børn

Du kan forsikre dine børn fra de er 18 år til 25 år.

Du kan medforsikre dine børn, hvad enten det er:

  • fælles børn
  • egne børn, eller
  • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
  • pleje-/stedbørn (med samme bopælsadresse som dig
Hvad koster det?

Tandforsikring til børn (18-25 år) koster 539 kr. pr. person.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen, som vil fremgå af opkrævningen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2021.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring

Karensperiode

Forsikringen dækker ikke forudbestående tandbehandlingsbehov, og der gælder en karens på 90 dage for protetisk arbejde (broer, kroner osv.) og 30 dage på øvrige behandlinger.

Dækning pr. år

Forsikringen dækker op til 25.000 kr. pr. år og der er en selvrisiko på 1.500 kr. pr. år. Det betyder, at du selv skal betale de første 1.500 kr.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os - se Kontakt os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.


Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.

Medforsikring af familien, Arbejdsskadeforsikring

Medforsikring af familien, Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring og den omfatter kun de ansatte hos Velliv.

Forsikringen kan ikke udvides til at omfatte ægtefælle og børn.

Senior Omsorg, forsikring af dine senior-forældre

Ulykke, Omsorg og Sundhed i en og samme pakke, til ældre over 70 år, fx dine forældre

Giv tryghed tilbage til dine nærmeste

Senior Omsorg er en forsikringspakke til ældre over 70 år. Du kan købe Senior Omsorg og give tryghed tilbage til dem, som du holder af, fx dine forældre.

Det er en pakke med ekstra hjælp og omsorg, fx hjemmepleje, rengøringshjælp og transport til behandling. Så ved du, at der bliver taget hånd om dine nærmeste, hvis sygdom eller ulykke rammer.

Læs mere her.